Press "Enter" to skip to content

CV

BIOGRAPHY

Born and raised in south of Sweden I studied fashion illustration, sewing pattern construction, tailoring and fashion design in Malmö, Sweden and Copenhagen, Denmark. After graduating I spent the following ten years developing my own company and clothing brand designing and manufacturing bridal gowns and prom dresses. Due to a very difficult period where several members of my family passed away I had to take a break and a long period of darkness followed. After a couple of heavy years I became a mother of two wonderful daughters. Slowly I found my way back to the creative self I had been missing for so many years and rediscovered my love for drawing and painting. At the present time I am pursuing my dream to finish the BA (Hons) painting degree at University for the Creative Arts in England.

(Swedish)

Jag är född och uppvuxen i Skåne och efter det estetiska programmet på gymnasiet studerade jag modeillustration, mönsterkonstruktion, skrädderi och modedesign i Malmö och Köpenhamn. Efter examen spenderade jag de följande tio åren med att utveckla mitt eget företag och klädmärke där jag designade och tillverkade brud-och balklänningar. På grund av en mycket svår period där flera familjemedlemmar gick bort tvingades jag ta en paus från mitt arbete då all kreativitet försvann och jag var bara fylld med mörker och sorg. Men efter ett par år fick jag barn och blev mamma till två underbara döttrar och en ny kreativ gnista började plötsligt växa. Långsamt började jag hitta tillbaka till det kreativa jaget jag hade saknat i så många år och jag återupptäckte min kärlek till teckning och måleri. För närvarande håller jag på att uppfylla min dröm att ta en BA (Hons) målarexamen vid University for the Creative Arts i England.

 

ARTIST STATEMENT

My creative work is experimental and most effective when I improvise and confront my canvas with an open mind instead of a preset goal. The creative process is very intuitive, spontaneous and responsive for me. I often start with a rough sketch made with either charcoal, crayon or marker, just to have some kind of structure and starting point. Then I let a variety of media guide and inform me. I am very sensitive to the material I use and respond to whatever happens along the way in the process. I often use different kind of found paper and surfaces such as flyers, newspaper, wallpaper and so on but also my own handmade paper. I find great satisfaction in the whole process of producing my own paper and I am greatly influenced by the tactile experiences the handmade paper offers.

My work explores the subject of identity and the psychological layers of portraiture and self-portraiture. But rather than creating representative portraits or figurative work I want my paintings to represent an emotion or state of mind instead of reality.

Being diagnosed with bipolar disorder does affect my work, whether I want it or not. Long periods of darkness and depression both inspire and paralyze my work. My art becomes a way to understand my own experience of my mental illness and it often results in dark imagerys. There is an urge to explore the darkness of our mind and I seek to find beauty in the less perfect, the deformed, broken and damaged. This is where beauty is.

 

(Swedish)

Mitt kreativa arbete är experimentellt och som mest effektivt när jag improviserar och möter min duk med ett öppet sinne istället för ett redan färdigt satt mål. Den kreativa processen är mycket intuitiv, spontan och responsiv för mig. Jag börjar ofta med en grov skiss med antingen kol, krita eller tusch för att ha någon form av utgångspunkt. Sedan kan det variera stort vad för sorts media jag fortsätter med. Jag återbrukar ofta olika typer av papper som till exempel reklamblad, dagstidningar, böcker, tapet, förpackningar av olika slag och så vidare. Jag blandar prestigelöst traditionella medier med otraditionella och använder gärna också mitt eget handgjorda papper. Jag finner en stor tillfredsställelse i hela processen med att producera papper och jag påverkas mycket av de taktila upplevelser det handgjorda pappret erbjuder.

Den största inspirationen finner jag i ämnen som identitet och hur vi presenterar oss själva men också de psykologiska aspekter som porträtt och självporträtt erbjuder. Jag strävar dock inte efter att skapa representativa porträtt eller figurativa avbildningar utan istället vill jag att mina målningar representerar en känsla eller en sinnesstämning.

Att ha blivit diagnostiserad med bipolär sjukdom påverkar mitt arbete stort, oavsett om jag vill det eller ej. Långa perioder av mörker och depression både inspirerar och förlamar mitt arbete. Konsten blir ett sätt att förstå mina egna upplevelser av min psykiska sjukdom och resulterar ofta i kontrastrika bilder med en stark dragning till de mörkare sidorna av vårt inre. Jag utforskar mörkret och söker finna det vackra i det mindre perfekta, det deformerade och skadade. Det är här det vackra finns.

 

CV

EDUCATION:

2017-         BA (Hons) Painting degree, University for the Creative Arts. (England)

2009.        Art teacher, Umeå University. (Sweden)

2002-04. Tailoring, Danmarks Tekniska Tillskärarakademi. (Denmark)

2000-01. Fashion illustration, Malmö Tillskärarakademi AB. (Sweden)

1999-00. Sewing pattern construction, Malmö Tillskärarakademi AB. (Sweden)

 

EXHIBITIONS:

2019.  SK Groupexhibition, Borrgården, Österlen.

2015. “Kvinnans alla former”, GALLERY MARIA THORLUND, Lund.

2015. “Konstrundan Österlen”, ÖPPNA SINNEN, Skåne.

2014. “Jul utställning”, GALLERY MARIA THORLUND, Lund.

2014 “Kulturnatten” FOLKETS HUS, Svedala.

 

PUBLICATIONS:

“Student work: Therese Livonne’s Sketchbooks”. January 2018. University for the Creative Arts blog.

 

MEMBER:

Svenska Konstnärsförbundet, 2019.

Malmö Konststudio, Malmö, 2018.

 

 

Copyrighted Image